Diferències entre les imatges vectorials i les imatges de mapa de bits

Característiques del format d'imatges JPEG

Mix d'àudio amb Audacity