1. Citeu un parell de programes lliures i propietaris pel tractament d'imatges i comenteu breument la conveniència d'uns envers els altres:

He estat investigant sobre dos programaris lliures pel tractament d'imatges, i he escollit GIMP i Paint.NET. GIMP conegut per tothom, es un programa molt potent que t'ofereix eines professionals i molta varietat de plugins. Paint.NET també t'ofereix eines molt semblants a GIMP, pero no es tan potent. Lo bó que té es que es molt senzill d'utilitzar, barrejant la usabilitat del paint, amb la complexitat d'altres editors de major renom.

2. Indiqueu els factors determinants per optimitzar una imatge per a la web:

Hi han dos factors determinants per optimitzar les imatges, un és el format que té l'imatge i el nivell de compressió, i l'altre és la mida.

3. Indiqueu els navegadors web que suporten el format WebP i com podem convertir imatges png en format WebP:

Chrome9, va ser el primer navegador en sustentar WebP de forma nativa. Actualment es compatible amb Opera, Edge, Firefox, Opera Mobile y Mini, Android Browser. Exceptuant Safari.

Hi han diferents formes de convertir de .png a .webP, primerament hi han eines online. També ho pots fer a través del navegador d'una forma senzilla: Fem botó clic a l'imatge, obrir imatge en un altre pestanya. Podrem observar que al final del url de la nova pestanya oberta, acaba amb ("-rw"), ho borrem i li donem enter. Ara haurà carregat l'imatge en format original. Ara podem fer botó dret, guardar imatge, i seleccionem format WebP.

4. Expliqueu què són els «FPS» i el «bit rate»:

Els FPS ('frames per second') representa el nombre d'imatges que es mostren en un segon. la TV analògica mostra entre 24-29 FPS. Mentres que el jocs, els FPS ideals, serían 60, per no notar que el videojoc va de forma lenta.

Els Bitrate són els bits per segon que ocupa un fitxer d'àudio en format MP3. Encara que el correcte és parlar de bit/s. A major bitrate, més ocupa, però s'obtindrà una major qualitat tant sigui vídeo o àudio.

5. Citeu un parell de programes (lliures o propietaris) que es fan servir pel tractament de vídeo. Quins són els formats de vídeo més utilitzats i per què?

Tenim el conegut Windows Movie Maker, programari de Windows que estava de forma predeterminada en versions de Windows anteriors, pero no ha estat actualitzat des del 2012, i no s'inclou en el sistema operatiu a partir de la versió W10.

Després, he escollit iMovie, programari de macOS que es de les opcions més completes. Ja que és intuïtiu i ofereix una gran col·lecció de sons, animacions i efectes per afegir als nostres vídeos.

Els formats de vídeo mes utilitzats son: AVI, MP4, MPEG-4, AVI d'origen al 1992, es molt popular perque ho reprodueix la majoria de televisors intel·ligents, DVD/Blu-Ray, consoles... etc. MP4, es un dels mes moderns, originat en 1998 com estándar per reproduir vídeo i audio en un mateix fitxer digital. MPEG-4 va de la mà amb MP4.

6. Indiqueu possibles avantatges i inconvenients de la reproducció de vídeo amb video front a la reproducció mitjançant iframe:

Les avantatges d'utilitzar iframe, es que ens dona la posibilitat d'inserir diferents opcions, desde pàgines web, videos, documents, mapes i infinitats de coses. En canvi utilitzar video com a tal, només ens permeteix utilitzar videos.