Què són les llicències Creative Commons i de quin tipus hi ha?

Les llicències Creative Commons són una eina legal de caràcter gratuït que permet als usuaris usar obres protegides per dret d'autor sense sol·licitar el permís de l'autor de l'obra.

Tipus de llicència Creative Common:
1.- Reconeixement (by)
2.- Reconeixement – NoComercial (by-nc)
3.- Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)
4.- Reconeixement – NoComercial – SenseObraDerivada (by-nc-nd)
5.- Reconeixement – CompartirIgual (by-sa)
6.- Reconeixement – SenseObraDerivada (by-nd)

Seguint l'activitat Drets d'autor, cerqueu una imatge amb llicència lliure que s'adapti a algun dels apartats del vostre lloc web «Concertea». Expliciteu d'on l'heu descarregat així com les característiques que us proporciona la web de la imatge en qüestió en quant a tipus de llicència, mida, tipus d'imatge,… Mostreu la imatge escollida i les dades que es demanen en la web «llicencia.html».

Smiley face

-Aquesta imatge l'he descarregat de una pàgina de llicència lliure anomenada:
-https://pixabay.com/es/photos/concierto-multitud-audiencia-768722/
-Ens proporciona diferents imatges de forma gratuïta, amb categoríes diferenciades.
-La mida de l'imatge es de 960x640px